DSC_0682.JPG

翻閱陳泰祥編著的《撬冬》---客家七字諺語,深深感覺自己愧為客家人。流著客家血液,在客家庄成長,從心之年才知道客家話有那麼多韻味深長、飽含智慧的文字在流傳。
用客語朗讀那有如七言絕句的諺語以及解說,嘴角禁不住露出淺淺的笑意,也不得不感佩作者用心之良苦。抄錄數則,分享會說客家話的鄉親,記得喔,用唸的,更為傳神﹗

子孫自有子孫福,愁子煩孫賺勞碌。
嘴甜舌滑心頭辣,牽親牽戚多花舌。
田耕毋好荒一年,子教毋好害一生。
捉貓子先看貓嫲,選婿郎先看親家。
斧頭難削自家柄,醫生難醫自家病。
貪字頭就貧字腳,貪多嫌少無安樂。
買賣不明問中人,嫁娶不明問媒人。
時來運轉機會逢,目睡鳥遇飛來蟲。
泥水師父沒浴堂,木匠師傅沒眠床。
三寸氣在千般求,一旦無常萬事休。
上夜想个千條路,天光本本磨豆腐。
千跪萬拜一爐香,毋當還生一碗湯。
千里求神去燒香,毋當屋家敬爺娘。
毋做媒人毋作保,一生一世毋煩惱。
兄弟分家成鄰舍,上晝分爨下晝借。
瓦屋恁大肚裡空,草屋茅廬出相公。
不孝心臼三餐燒,有孝妹仔路上搖。
钁頭底下有黃金,就驚耕種無用心。
早出日頭毋係天,後生發財毋係錢。
黃金落地外人財,人無愛崖拈起來。
豬食糯米賣好價,狗食糯米沒變化。
話到嘴唇先暫忍,事到火頭讓三分。
十年河東轉河西,莫笑窮人著破衣。

我,成長於鄉間,在小鎮就業,年輕的時候,一直嚮往鄉鎮以外那更大的世界,後來慢慢知曉,在淺咬深嚙、輕撕重扯身心的現實世界之外,還有文字的世界可以保全自己,你不需要搭飛機或高鐵,只要一書在手,用整個下午看完一本書,書裡的字字句句就可以把你帶到另外一個世界去了。

感謝《撬冬》,收納了我半日時光,讓我在繁瑣中脫困,優遊於更大的世界。

文章標籤

全站熱搜

pietree0330 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()